Baleta skolotāja ALEKSANDRA BUNGA

Izglītība. Beigusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1974),  mācījusies pie P.Dzērves, V.Bļinova (Maskavas horeogrāfijas skola) H.Sūnas, A.Lemberga, A.Dragones, J.Koškina, J.Grauda, Herardo gomes de Fonsea (Spānija) un M.Sizovas (Pēterburga).

 Darbs. 1974-1997 LNO baleta solliste, 1982-1984 Elerta kustību studijas horeogrāfe. 1983-1986 sporta vingrošanas skolas "Daugava" horeogrāfe. 1991-1992 Indianapolisas ASV baleta trupas solliste.
Ar LNO repertuāru piedalījusies viesizrādēs Eiropā, Skandināvijā, Meksikā, Malaizijā, Maskavā, Pēterburgā.

 Veidojusi horeogrāfiju izrādei "Petruška" Stravinskis Elerta kustību studijai 1983.g. Filmējos Rīgas kinostudijas M.F. "Īsa pamācība mīlēšanā", "Mosfiļm-Ideāls vīrs".

 No 1997-2008 strādā par horeogrāfu IZM SP vingrošanas sporta skolā. No 2003-2005 hor. daiļslidošanas klubā "Dzintara slidas". No 2010 strādā VOC (Vingrošanas Olimpiskais centrs) par hor. trenneri mākslas vingrošanā, studēju programmas sacīkstēm.

Izglītību apliecina dokumenti:
RHV-profesionālais diploms, J.Vītola LMZA sertifikāts par prof. izgl. pedagogu profesionālās prog. apguvi (2003), Latvijas Sporta Pedagoģiskās akadēmijas profesionālās augstākās izglītības diploms, sporta vingrošanas trenera kvalifikācija (2008).