Mūzikas teorijas un mūzikas literatūras pasniedzēja
Katrīna Vīksniņa


 .