Mūzikas teorijas un mūzikas literatūras pasniedzēja
Katrīna Vīksniņa

Mums ir arī mājas lapa par mūsu veidotajām nometnēm http://www.vendijasnometnes.lv/

 .