Deju skolotāja un horeogrāfe Paula Gorobeca

Strādā ar audzēkņiem no 2 līdz 40+ gadu vecumam. Vada teātra deju studiju, strādā bērnu un jauniešu centrā kā arī deju skolā „Vendija”. Ir valdes locekle Latvijas deju pedagogu asociācijā un biedrībā „Vendijas bērnu dejas māja”. Vada meistarklases modernajā dejā, klasiskajā dejā, akrobātikā, ritmikā, skatuves kustībā, u.c.

Paulai ir izcila izglītība: 
• Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un „Deju un ritmikas skolotāja” kvalifikācija, 
• Profesionālais maģistra grāds horeogrāfijā, 
• Prakse skatuves kustības un dejas katedrā B.Ščukina teātra institūtā (Maskava)

Publicētie darbi:
• grāmata“Akrobātika dejas mākslā” Rīga; Globe edit; 2015.g; ISBN978-3-639-47227-1
• raksts – Akrobātika dejas mākslā RPIVA, 8.Jauno zinātnieku konferences rakstu krājums, Rīga 2013. 45. – 51.lpp.
• raksts – Dejas mākslas apguve topošo aktieru mācību procesā RPIVA, Zinātniskie raksti un konferences referāti, Rīga 2010. 454. – 460. lpp.

Deju skolā „Vendija” vada akrobātiku, mūzikas teoriju un ritmiku.

Akrobātika – attīsta lokanību, kustību disciplinētību un ķermeņa vingrumu. Palīdz pareizi apgūt akrobātikas pamatelementus un pārvarēt nedrošību. Akrobātikas elementi lieliski papildina jebkuru horeogrāfiju.
Mūzikas teorija – Jebkuram dejotājam ir jāpārzina mūzikas materiāls un jāorientējas mūzikas teorijā, lai spētu pilnvērtīgi izpildīt horeogrāfijas. Mūzikas vismaz daļēja izzināšana papildina katra cilvēka iekšējo kultūra.
Ritmika – ritma savienošana ar kustību un ķermeni. Ir ļoti svarīgi attīstīt dejotājos ritma izjūtu un ne tikai klausīšanās un dzirdēšanas līmenī, bet arī ķermeņa koordinācijā. Ritmika palīdz pilnvērtīgi pārvaldīt savu ķermeni.


 .