Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju. 
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?
Atbildi sniegt, mūsuprāt, labi palīdz šis video:

https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c&feature=youtu.be

2017./2018.m.g. uzņēmām dejotājus sagatavošanas (3-6 gadi) un deju skolas (6-16 gadi) grupās.

Sagatavošanas grupās 3- 4 gadīgiem dejotājiem un 5-6 gadīgiem dejotājiem vietu vairs nav
(varat interesēties par iespējām vai pierakstīties gaidītāju rindā, rakstot uz e-pastu skola@vendija.lv).

Deju skolā šogad uzņēmām:
 1a.kursā 6-9 gadus vecus dejotājas (vietu nav),
 uz 1b.kursu - 10-14 gadus vecas dejotājas (par vietām interesēties, rakstot uz skola@vendija.lv),

uz 6.kursu 14-18 gadīgas dejotājas ar pieredzi.

Uzsākot nodarbības, vecākiem jāaizpilda anketa par bērnu, jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, pases vai dzimšanas apliecības kopija un fotogrāfija.Mums ir arī mājas lapa par mūsu veidotajām nometnēm http://www.vendijasnometnes.lv/

 .