Improvizācija

Improvizācijas nodarbībās audzēkņi apgūst tādus dejas improvizācijas pamatelementus kā laiks, telpa, enerģija, gravitātes centrs un kinesfēra jeb personiskā robeža. Dejas improvizācijas priekšmeta saturs ir cieši saistīts ar Laikmetīgās dejas priekšmeta saturu. 

Improvizācijas laikā audzēkņi iepazīst dejas elementus no dažādiem aspektiem un to ietekmi uz kustību kvalitāti, kā arī tiek izkopta sava ķermeņa un kustību apzināšanās caur dejas elementu izpratni, paplašinot savu redzējumu par deju un kustību variāciju.

PEDAGOGS:

Lauris Limbergs