deju skolas vadība 


INESE VAZNE - deju skolas direktore

Deju skolas dibinātāja un direktore, iedvesmotāja un mākslinieciskā vadītāja. Deju un kustību kā profesionālo virzienu izvēlējusies jau bērnībā. Viņu raksturo mērķtiecība, neatlaidība, dullas idejas un lielisks kontakts ar bērniem.

Ceļš uz deju skolu nav bijis ne viegls, ne ātrs. Taču izveidojusies lieliska sadarbība ar talantīgiem dejotājiem, atbalstošiem vecākiem un profesionāliem kolēģiem.

Dzīve deju skolā ir izaicinājumu, nerimstošas virzības un izaugsmes pilna.

Tas neļauj padoties un motivē augt , nemitīgi mācīties un būt kustībā!
DACE ZARIŅA - deju skolas direktores vietniece

Bērnībā vēlējusies kļūt skolotāja. Tomēr darba izvēlēs priekšroku devusi darbam Latvijas augstskolās.
Iegūta augstākā izglītība filoloģijā, mārketingā, vadībzinībās, ir maģistra grāds Biznesa vadībā.
Zināšanas papildinātas ar pedagoģijas tālākizglītības kursiem, kursiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītības iestāžu vadīšanā, personālvadībā un psiholoģijā, bērnu nometņu vadībā un daudziem citiem.

Ne tikai studijas, bet arī darba pieredze ilgstoši bijusi saistīta ar izglītības jomu, kas veidojusi kompetences deju skolas akreditācijas iegūšanā un mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā.

Deju skolā atbild par mācību procesa nodrošinājuma kvalitāti, pedagogu profesionālo pilnveidi, sadarbību ar izglītības jomu uzraugošajām institūcijām, programmu akreditāciju, kā arī par deju skolas finanšu lietām.  
Labprāt komunicē ar dejotāju vecākiem, iepazīst un atklāj laikmetīgās dejas burvību, uzrauga, lai deju skola būtu ērta un laimīga vieta visiem.