Mūsdienu DEJA Jeb Hip-Hop kultūras deju stili

Viens no populārākajiem deju stiliem jauniešiem mūsdienās ir hip-hop deja, kura vēsturiski radusies no citiem hip-hop kultūras deju stiliem. Noteicošie hip-hop kultūras deju stili ir breaking, popping, locking, hip-hop, kā arī klubu deja - house dance.

Hip hop deju nodarbību mērķis ir paplašināt laikmetīgās dejas dejotāju redzeslauku un kustību iespējas, kā arī radīt vispārēju un daudzpusīgu priekšstatu par hip-hop kultūras deju stiliem, tehnikām, tendencēm, dažādību, atšķirību, klasifikāciju gan teorētiski, gan praktiski.

PEDAGOGS:

Kristīna Tumakova