KRISTA EŅĢELE -

Baleta jeb Klasiskās dejas skolotāja. Pirmos soļus klasiskajā dejā uzsākusi 6 gadu vecumā Liepājas baleta un deju studijā. No 2017. gada prasmes klasiskajā dejā papildina ar latviešu skatuvisko tautas deju. 2019. gadā absolvējusi PIKC Nacionālo Mākslu vidusskolu Rīgas Horeogrāfijas skolu (tagad: Rīgas Baleta skolu). No 2019. gada studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmā "Deju un ritmikas skolotājs".
ALEKSANDRA BUNGA -

Baleta jeb klasiskās dejas skolotāja.
Beigusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu (1974),  mācījusies pie P.Dzērves, V.Bļinova (Maskavas horeogrāfijas skola) H.Sūnas, A.Lemberga, A.Dragones, J.Koškina, J.Grauda, Herardo gomes de Fonsea (Spānija) un M.Sizovas (Pēterburga).

1974-1997 LNO baleta solliste, 1982-1984 Elerta kustību studijas horeogrāfe. 1983-1986 sporta vingrošanas skolas "Daugava" horeogrāfe. 1991-1992 Indianapolisas ASV baleta trupas solliste.
Ar LNO repertuāru piedalījusies viesizrādēs Eiropā, Skandināvijā, Meksikā, Malaizijā, Maskavā, Pēterburgā.

Veidojusi horeogrāfiju izrādei "Petruška" Stravinskis Elerta kustību studijai 1983.g. Filmējos Rīgas kinostudijas M.F. "Īsa pamācība mīlēšanā", "Mosfiļm-Ideāls vīrs".

No 1997-2008 strādājusi par horeogrāfu IZM SP vingrošanas sporta skolā. No 2003-2005 hor. daiļslidošanas klubā "Dzintara slidas". No 2010 strādājusi VOC (Vingrošanas Olimpiskais centrs) par hor. treneri mākslas vingrošanā, studēju programmas sacīkstēm.

Iegūtā papildu izglītība.
RHV-profesionālais diploms, J.Vītola LMZA sertifikāts par prof. izgl. pedagogu profesionālās prog. apguvi (2003), Latvijas Sporta Pedagoģiskās akadēmijas profesionālās augstākās izglītības diploms, sporta vingrošanas trenera kvalifikācija (2008).