Mūsu misija 

Mūsdienu deju skola "Vendija" ir vieta, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam bērnam ir iespēja rast prieku dejojot, radoši izpausties, fiziski un garīgi attīstīties, atklāt jaunas spējas un talantus, gūt mudinājumu uz jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem, atrast jaunus draugus un iemācīties sadarboties.