Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju.
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?

Atbildi sniegt, mūsuprāt, labi palīdz šis VIDEO

Katru mācību gadu uzņemam dejotājus sagatavošanas (3-6 gadi) un deju skolas (6-16 gadi) grupās.
(varat interesēties par iespējām vai pieteikties gaidītāju rindā, rakstot uz rakstot uz e-pastu).

2017./2018.m.g. uzņemam:

 1a.kursā 6-9 gadus vecus dejotājus (vietu nav),

1b.kursā - 10-14 gadus vecas dejotājas (par vietām interesēties, rakstot uz e-pastu).

Sagatavošanas grupās 3- 4 gadīgiem dejotājiem un 5-6 gadīgiem dejotājiem (vietu vairs nav)

6.kursā 14-18 gadīgas dejotājas ar pieredzi.


Uzsākot nodarbības: 

  • vecākiem jāaizpilda Anketa par bērnu, 
  • jāiepazīstas ar Deju skolas Iekšējās kārtības noteikumiem
  • jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli (tikai deju skolas grupām), 
  • jāiesniedz pases, ID kartes vai dzimšanas apliecības kopija un fotogrāfija (tikai deju skolas grupām).


Mums ir arī mājas lapa par mūsu veidotajām nometnēm http://www.vendijasnometnes.lv/

 .