Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju.
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?

Atbildi sniegt, mūsuprāt, labi palīdz šis VIDEO


Katru mācību gadu uzņemam dejotājus sagatavošanas (3-6 gadi) un deju skolas (7-16 gadi) grupās.

2019./2020.m.g. uzņemšana notiks:

Deju skolas grupās -  akreditētā profesionālās ievirzes izglītības programmā "Deja"

7-8 gadus vecas dejotājas 1a.kursā (vēl 3 vietas)

9-12 gadus vecas dejotājas iesācēju grupā 1b.kursā (16 vietas)

12-14 gadus vecas dejotājas  ar iepriekšēju pieredzi 4b.kursā (2 vietas) un 6.kursā (4 vietas)

14-18 gadus vecas dejotājas ar iepriekšēju pieredzi 7.kursā (3 vietas) 


SVARĪGI!
Uzņemšanas nodarbība
jaunajiem dejotājiem notiks 4.augustā plkst.13:00
Nodarbības sāksim no 5.augusta

Uzsākot nodarbības: 

  • vecākiem jāaizpilda Pieteikums  par bērnu, 
  • jāiepazīstas ar Deju skolas Iekšējās kārtības noteikumiem
  • jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, 
  • jāuzrāda pase, ID karte vai dzimšanas apliecība,
  • jāiesniedz fotogrāfija.


Sagatavošanas grupās:

Lai rezervētu vietu grupā, lūdzam sūtīt pieteikumus (aizpildītu anketu) par 3-6 gadus veciem dejotājiem uz e-pastu.
Nodarbības sāksim no 5.augusta.

Uzsākot nodarbības:


 .