Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju.
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?

Atbildi sniegt, mūsuprāt, labi palīdz šis VIDEO


Katru mācību gadu uzņemam dejotājus sagatavošanas (3-6 gadi) un deju skolas (7-18 gadi) grupās.

Pieteikšanās notiek, atsūtot Pieteikumu uz epastu skola@vendija.lv


2020./2021.m.g. uzņemšana notiek:

1) Deju skolas grupās -  akreditētā profesionālās ievirzes izglītības programmā "Deja"

Deju skolas klasēs dejotāji apgūst Klasisko un Laikmetīgo deju, Dejas tehnikas, Improvizāciju, kā arī nostiprina Fizisko sagatavotību.
Programmu apgūst 7 gadus jeb 7 klases.

Dejot sākam no 3.septembra

Uzsākot nodarbības: 

  • vecākiem jāaizpilda Pieteikums  par bērnu, 
  • jāiepazīstas ar Deju skolas Iekšējās kārtības noteikumiem,
  • jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, 
  • jāuzrāda pase vai ID karte, vai dzimšanas apliecība,
  • jāiesniedz fotogrāfija.


2) Sagatavošanas grupās:

Mazie dejotāji dejo vecuma grupās - 3-gadnieki, 4-gadnieki, 5-gadnieki un 6-gadnieki
Dejotāji apgūst Klasiskās un Laikmetīgās dejas pamatus un Ritmiku, kā arī nostiprina fizisko izturību, līdzsvaru, attīsta dejotprieku un socializēšanās prasmes.


Pieteikšanās notiek, atsūtot Pieteikumu uz epastu skola@vendija.lv

Uzsākot nodarbības:

 .