Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju.
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?

Atbildi sniegt, mūsuprāt, labi palīdz šis VIDEO


Katru mācību gadu uzņemam dejotājus sagatavošanas (3-6 gadi) un deju skolas (6-16 gadi) grupās.

2018./2019.m.g. uzņemsim:

 1.kursā 6-7 gadus vecus dejotājus,

 7-14 gadus vecas dejotājas ar pieredzi var pievienoties esošajām grupām
 (par vietām interesēties, rakstot uz 
e-pastu).

Sagatavošanas grupās uzņemsim 3-6 gadīgus dejotājus ar vai bez pieredzes.

Vietu rezervēt var jau šobrīd, pārskaitot uz kontu 50 EUR un uz e-pastu nosūtot pieteikuma anketu.
Nauda tiks ieskaitīta kā avanss par septembra nodarbībām.


Uzsākot nodarbības: 

  • vecākiem jāaizpilda Anketa par bērnu, 
  • jāiepazīstas ar Deju skolas Iekšējās kārtības noteikumiem
  • jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli (tikai deju skolas grupām), 
  • jāiesniedz pases, ID kartes vai dzimšanas apliecības kopija un fotogrāfija (tikai deju skolas grupām).


Mums ir arī mājas lapa par mūsu veidotajām nometnēm http://www.vendijasnometnes.lv/

 .