Uzņemšana 

Deju skolā "Vendija" dejojam laikmetīgo deju.
Mums bieži uzdod jautājumu  - kas ir Laikmetīgā deja?

Noskaties mūsu video VIDEO


2022./2023.m.g. uzņemšana

1) Deju skolas klasēs -  akreditētā profesionālās ievirzes izglītības programmā "Deja", (7-18gadi)

Deju skolas klasēs dejotāji apgūst Baletu un Laikmetīgo deju, Dejas tehnikas, Improvizāciju, Akrobātiku, kā arī nostiprina Fizisko sagatavotību.
Programmu apgūst 7 gadus jeb 7 klases.

7-8 gadīgie dejotāji tiek uzņemti deju skolas 1.a un 1.b klasēs

9-12 gadīgie dejotāji tiek uzņemti deju skolas 1.c klasē

13-18 gadīgie dejotāji AR PIEREDZI var tikt uzņemti deju skolas vecākajās klasēs, piesakoties un atnākot uz uzņemšanas nodarbību 2.septembrī pl. 18:00.

9-12 gadīgie dejotāji AR PIEREDZI var tikt uzņemti citās deju skolas klasēs pēc individuālas pieteikumu izskatīšanas.


Dejot sākam no 5.septembra

Uzsākot nodarbības deju skolas klasēs: 

  • vecākiem jāaizpilda Pieteikums  par bērnu, 
  • jāiepazīstas ar Deju skolas Iekšējās kārtības noteikumiem,
  • jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, 
  • jāuzrāda pase vai ID karte, vai dzimšanas apliecība,
  • jāiesniedz fotogrāfija.


2) Sagatavošanas grupās (3-6gadi):

Mazie dejotāji dejo vecuma grupās - 3-gadnieki, 4-gadnieki, 5-gadnieki un 6-gadnieki
Dejotāji apgūst Klasiskās un Laikmetīgās dejas pamatus un Ritmiku, kā arī nostiprina fizisko izturību, līdzsvaru, attīsta dejotprieku un socializēšanās prasmes.


Pieteikšanās notiek, atsūtot Pieteikumu uz epastu skola@vendija.lv

Uzsākot nodarbības: