Mūsu vīzija 

Mūsdienu deju skola "Vendija" ir skola, kurā dejo bērni vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam un kura īsteno vairākas profesionālās ievirzes programmas. Deju skolas audzēkņi gūst panākumus gan vietējās, gan starptautiskās deju sacensībās. Deju skola rīko dažādas meistarklases, koncertus un radošās nometnes savu audzēkņu redzesloka paplašināšanai un spēju attīstībai.